Εισαγωγή

Αγαπητοί συνάδελφοι Η ραγδαία εξέλιξη των ιατροβιολογικών επιστημών παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη διαγνωστική προσέγγιση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών και σπάνιων παθήσεων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την υποχρέωση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτές, ειδικά σε ιδρύματα με ερευνητικούς και διδακτικούς προσανατολισμούς Πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς και υποχρεώσεις 3/βάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας. Το … Continue reading Εισαγωγή