ΙΥΥ: Βασικές Πληροφορίες

Γενετικός έλεγχος ανεπάρκειας GNRH (Σύνδρομο Kallmann και Ιδιοπαθής Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός): Βασικές πληροφορίες. Η ανεπάρκεια GNRH προκαλείται από ανεπάρκεια των γοναδοτροφινών και οφείλεται είτε σε λειτουργική ή οργανική αδυναμία έκκρισης της GnRH στον υποθάλαμο (υποθαλαμικός υπογοναδισμός). Η μεμονωμένη ανεπάρκεια των γοναδοτροφινών οφείλεται συνήθως σε λειτουργική αδυναμία έκκρισης της GnRH στον υποθάλαμο. Η παρουσία συνοδού ανοσμίας αναφέρεται … Continue reading ΙΥΥ: Βασικές Πληροφορίες