ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΛΗΨΗΣ  ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  V600E ΤΗΣ BRAF ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟ FNA Εκχύνουμε το 1/3 της λήψης της FNA σε δοχείο (falkon ή πλαστικό δοκιμαστικό σωλήνα με καπάκι ή αντιστοίχου τύπου δοχείο) με αιθανόλη. Επί αδυναμίας λήψης επαρκούς ποσότητας … Continue reading ΟΔΗΓΙΕΣ