Παραπεμπτικό Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο Ειδικών Ενδοκρινολογικών Παραμέτρων

Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο Ειδικών Ενδοκρινικών Παραμέτρων

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Μάρκου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946954974 κ. Β. Κόικα, 6972999250, κ. Ε. Μάμαλη

(10:00-13:00 και 18:00-20:00)

Παρακαλώ να γίνουν οι παρακάτω εξετάσεις:

 

Ανίχνευση της V600E/K μετάλλαξης στο BRAF γονίδιο σε FNA

 

Ανίχνευση της V600E/K μετάλλαξης στο BRAF γονίδιο σε ιστό βιοψίας

 

Ανίχνευση μεταλλάξεων στον υποκινητή του ΤERT γονίδιου

 

Μέτρηση Ι2 /Χ3 σε ούρα

 

Ανίχνευση μεταλλάξεων στο RET γονίδιο σε FNA (δείγμα ολικό αίμα)

 

Ανίχνευση μεταλλάξεων σε γονίδια που ενέχονται στον ΙΗΗ/KS (KAL1, FGF8, FGFR, GnRH, GnRHR, PROK2, PROKR2, GPR24,KISS1, TAC3, TACR3, CHD7, HS6ST1) (κατόπιν συνεννόησης)

 

Ανίχνευση μεταλλάξεων στα εξόνια 9,11,13, 17 του ckit γονιδίου

 

Ανίχνευση μεταλλάξεων (8 γνωστές μεταλλάξεις) στο Ν-Ras KRas

 

Επίπεδο ΑΜΗ στον ορό.

Παρατηρήσεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ονοματεπώνυμο:                                                                                  Ηλικία:                   

Διεύθυνση:                                                                                           

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

ΙΑΤΡΟΣ

Ονοματεπώνυμο:                                                 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ημερομηνία

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ