Παραπεμπτικό Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο Ειδικών Ενδοκρινολογικών Παραμέτρων

Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο Ειδικών Ενδοκρινικών Παραμέτρων Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών   Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Μάρκου Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946954974 κ. Β. Κόικα, 6972999250, κ. Ε. Μάμαλη (10:00-13:00 και 18:00-20:00) Παρακαλώ να γίνουν οι παρακάτω εξετάσεις:   Ανίχνευση της V600E/K μετάλλαξης στο BRAF γονίδιο σε FNA   Ανίχνευση της V600E/K μετάλλαξης στο BRAF γονίδιο σε … Continue reading Παραπεμπτικό Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο Ειδικών Ενδοκρινολογικών Παραμέτρων